Bởi {0}
logo
Suzhou Dongdong Internaitonal Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Sự kiện phông nền/Pop Up hiển thị/nhung backdrop, EZ vải hiển thị/vỉa hè dấu hiệu/một khung, tùy chỉnh biểu ngữ/bãi biển cờ/Bảng bìa, cuộn lên biểu ngữ/biểu ngữ đứng, lều tán/lều quảng cáo
Sample-based customizationInternational warehouses(1)Full customizationDesign-based customization